Omgaan met pesten

Voor scholen, BSO's, bibliotheken en alle andere instanties die met kinderen tussen de 4-16 jaar werken bied ik op maat gemaakte workshops over omgaan met pesten. Mogelijkheden zijn:

-losse workshops in een groep over bijv. het thema omgaan met elkaar, omgaan met pesten, over rollen in de groep, over gevoelens en zelfvertrouwen.

-een lessenserie in een groep over omgaan met pesten.

-een ouderavond over het thema omgaan met pesten

-een workshop voor leerkrachten over het thema omgaan met pesten

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden, neem dan contact op met Toermalijn Kindercoaching, ik vertel u graag persoonlijk meer over deze workshop.