Kennismaking

Eerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind.

Intake

Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt het intakegesprek, hieraan voorafgaand wordt een vragenlijst toegestuurd.

Tijdens de intake wordt samen het doel van de behandeling en het plan van aanpak vastgesteld.

Coaching

Na het intakegesprek volgen de coachingsafspraken met uw kind. Gemiddeld zijn dit 5 à 6 sessies. De ouders zijn hierbij niet aanwezig.

De eerste sessie is een nadere kennismaking met uw kind, waarbij de hulpvraag vastgesteld wordt. Als de hulpvraag van ouders en kind verschilt, staat de hulpvraag van het kind centraal.

Vervolgens wordt er gedurende 4 à 5 sessies met uw kind gewerkt. Centraal hierin staat het spelen en het oplossingsgericht werken aan de hulpvraag.

Soms krijgt uw kind opdrachten mee. Het is belangrijk dat de ouders en omgeving het kind hierin de structuur en ondersteuning bieden die het nodig heeft om te oefenen.

Afronding

Na 5 sessies volgt een oudergesprek, dit kan een tussengesprek of een eindgesprek zijn. Hierin wordt besproken hoe het thuis en tijdens de sessies gaat.

Indien het nodig is neem ik ook tussentijds contact met u op. 

 

 

Lees ook de algemene voorwaarden bij tab "tarieven.