Opvoedopstelling

Toermalijn Kindercoaching biedt aan ouders een helpende hand met opvoedopstellingen. Een opvoedopstelling is een andere manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen, gebaseerd op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger.

Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema's. Zo kan er duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de ouders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school of in andere situaties.

Al na 1 sessie kan het vaak zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen opvoeder en kind(eren).

Een opvoedopstelling geeft direct en conreet zicht op wat nodig is.

Hoe werkt een opvoedopstelling?

Een opstelling kan iedere ouder doen. Je hebt er geen speciale ervaring of kennis voor nodig, wel volledig aandachtige open- en nieuwsgierigheid voor dat wat gaat komen. De coach begeleidt het proces stap voor stap.
Allereerst wordt in een kort voorgesprek de opvoedings-vraag van de ouder verder verkend en toegespitst. Er wordt gevraagd naar belangrijke feitelijke gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Dan wordt het vraagstuk/thema in de praktijkruimte "als een beeld opgesteld", dmv vloertegels worden alle gezinsleden gepositioneerd op de grond voor je. De ouder kan dan beginnen met het verkennen van de verschillende posities. De coach kijkt en voelt mee, verplaatst en voegt eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt zodat voor alle elementen en personen een goede plaats gevonden wordt.


Welke vragen kunnen worden ingebracht?

De in te brengen vragen  kunnen heel divers zijn, voorbeelden van vragen zijn:

 • Hoe komt het dat mijn kind zo extreem driftig kan zijn?
 • Mijn kind heeft slaapproblemen, ik heb van alles geprobeerd maar niets schijnt te werken
 • Mijn kind wil niet meer naar school
 • Ik merk dat ik met één van mijn kinderen veel moeilijker contact kan krijgen
 • Mijn kind gaat niet zelfstandig spelen maar volgt mij altijd, hoe ik het ook aanpak
 • Mijn kind is extreem druk, waar komt dat toch vandaan, hoe kan ik het het beste benaderen?
 • Mijn kind heeft geen vriendjes
 • Er ontstaan tijdens het eten altijd ruzies
 • Mijn kind is bijzonder gevoelig en trekt zich vaak terug
 • Ik wordt ontzettend boos op mijn kind maar voel dat het eigenlijk mijn eigen boosheid is.

Achtergrond familieopstelling
Iedereen heeft een geëigende plaats in het familiesysteem, maar door gebeurtenissen kunnen familieleden van hun plaats af raken. De volgende generatie (onze kinderen) gaat dan op onbewust niveau de balans herstellen door de plaats en het bijbehorende thema/lot van een ander te dragen.
4 Uitgangspunten in een opstelling zijn:

 • Iedereen heeft zijn eigen plaats in zijn familiesysteem volgens chronologische volgorde 
 • Iedereen hoort er bij.
 • Er moet balans zijn in geven en ontvangen.
 • Gebeurtenissen worden geplaatst daar waar ze horen; iedereen draagt zijn eigen rugzak.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van feitelijke informatie over ingrijpende gebeurtenissen. Psychologische opvattingen over hoe het gezin in elkaar zit, of hoe iemands karakter is, wat de conflicten zijn, zijn niet van invloed op deze onderliggende dynamiek van een familiesysteem. Deze zaken worden gezien als gevolgen van aanwezige verstrikkingen, ze zijn niet de oorzaak!

Wilt u inzicht krijgen in uw familiesysteem in relatie tot uw opvoedingsvraag, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.

Bron : Marianne Langemeijer, coach/therapeut en ontwikkelaar methodiek OPVOED-opstellingen