Duo Coaching, een helpende hand voor het kind én zijn omgeving!

“Duo Coaching” biedt coaching voor het hele gezin. Dit houdt in dat zowel de ouders(s) als het kind op het zelfde moment coaching ontvangen van 2 coaches. Hierdoor wordt ten aanzien van de hulpvraag het meest optimale resultaat bereikt en worden er binnen het gezin nieuwe inzichten ervaren en meer balans.

Deze coaching kan zijn op de gebieden:

- Coaching schoolvaardigheden (planning, structurering, concentratie, motivatie) .

- Coaching op houding, gedrag en zelfbeeld (zelfvertrouwen, omgaan met emoties, concentratie, motivatie, weerbaarheid).

Daarnaast biedt “Duo Coaching” ook een duo coachtraject aan voor het kind en de leerkracht. Zowel het kind als de leerkracht(en) ontvangen binnen dit traject coaching van 2 coaches, zodat voor de hulpvraag het meest optimale resultaat bereikt wordt binnen de schoolsituatie.

Deze coaching kan zijn op de gebieden:

- Coaching schoolvaardigheden (planning, structurering, concentratie, motivatie) .

- Coaching op houding, gedrag en zelfbeeld (zelfvertrouwen, omgaan met emoties, concentratie, motivatie, weerbaarheid).

Voordelen:

- Grotere effectiviteit;

- Grotere betrokkenheid voor alle betrokkenen;

- Betere afstemming en samenwerking onderling;

- Ondersteunen van elkaar en samen leren.

Voor wie:

Kind en ouders: 
Door tegelijkertijd met het kind en de ouders te werken, wordt de hulpvraag tweezijdig aangepakt en kunnen zij samen optimaal werken aan de verandering om de hulpvraag op te lossen. Binnen het gezin kan ook gewerkt worden met eventuele andere gezinsleden, als deze betrokken zijn bij de hulpvraag.

Kind en school:
Door tegelijkertijd met het kind en de leerkracht(en) te werken, wordt de hulpvraag tweezijdig aangepakt. Hierdoor kunnen het kind en de leerkracht(en) elkaar ondersteunen, aanvullen en gezamenlijk werken aan optimale gedragsverandering.

Kind en omgeving:
Hierbij kan gedacht worden aan sportclubs, andere clubs of in de dagelijkse omgeving van het kind. Door tegelijkertijd met het kind en betrokkenen uit de omgeving te werken, wordt de hulpvraag tweezijdig aangepakt.

Wie zijn wij:

Duo Coaching is een samenwerking van Paula Zandstra van 4specials en Henrike Spoelman van Toermalijn Kindercoaching.


Paula heeft ruime ervaring als pedagogisch gezinsondersteuner, ADHD en Autisme coach.

en Henrike als kindercoach en weerbaarheidstrainer.

Meer informatie kunt u lezen op hun websites www.4specials.nl en www.kindercoaching.net


Tarieven zijn in overleg. Wilt u meer weten, neem gerust contact op met ons.

Paula als pedagogisch gezinsondersteuner, ADHD en Autisme coach.