Bijles

Aan kinderen op de basisschool geef ik bijles in taal en rekenen. Ik doe dit net als bij kindercoaching, afgestemd op de leerbehoefte en leerwijze van het kind. Door te werken met hoofd, gevoel en handen, veel actieve spelletjes en op verschillende manieren aanbieden van de lesstof, zijn de resultaten snel zichtbaar. Deze bijles en ondersteuning geef ik zowel op scholen als particulier en zijn in ondersteuning van de lesmethodes op school.

Sinds 2013 ben ik ook gecertificeerd voor het geven van de leermethode Ik Leer EigenWijs!

Ik leer EigenWijs

Dit is een leermethode gebaseerd op de matrixmethode.

Onder begeleiding van mij maakt uw kind een reken- of taaltekening waarop de kennis in schema's op eigen wijze wordt neergezet. Hierdoor brengen we ordening aan in de leerstof en denkstrategie.Dit geeft overzicht en rust in het hoofd van uw kind.

"Het hoofd wordt gevuld, met nieuwe kennis, schema's en eigen handige leerstrategie├źn."

Het is gericht op het werken van het geheel naar deel. De leermethode is universeel dus toe te passen bij iedere methode die gebruikt wordt, op zowel basis- als voortgezetonderwijs.

Het kind ontdekt 'de liefde voor de leervakken', door schema's en tekeningen te koppelen aan emoties, waar zij een positieve associatie mee hebben.